کتب و منابع

کتاب 85 تکنیک

این کتاب به بررسی و ارائه تکنیکهای اصولی نوین رویارویی با خانواده افراد مرگ مغزی و جلب رضایت آنها برای اهدای عضو میپردازد. نویسندگان : دکتر امید قبادی - دکتر
ادامه مطلب »