بدون دسته بندی

ارزیابی تاثیر دوره‌های آموزشی اصول رویارویی با خانواده افراد مرگ مغزی بر میزان موفقیت کوردیناتورها

مقدمه: رویارویی و کسب رضایت از خانواده‌های مرگ مغزی، مهم‌ترین گام درفراهم آوری اعضای پیوندی در کشورهایی است که خط مشی Opt-in برای اهدای عضو اعمال می‌شود. گفت و گوی
ادامه مطلب »