اساسنامه مرکز تحقیقات اهدای عضو ایران

ماده 1:

به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در حوزه سلامت و به موجب این اساسنامه مرکز تحقیقات غیر دولتی “اهدای عضو” که در این اساسنامه مرکز تحقیقات نامیده می شود برای تامین اهداف زیر مورد موافقت اصولی قرار گرفت.

تبصره: این مرکز تحقیقات تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی فعالیت خواهد نمود.

ماده 2 - اهداف:

1- توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه اهدای عضو
2- انجام پژوهش‌های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی برای اصلاح نظر ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی
3- جمع‌آوری، تنظیم و طبقه‌بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها
4- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه اهدای عضو
5- ترغیب تشویق و به کارگیری محققین
6- کوشش درجلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور
7- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ماده 3- ارکان مرکز:

الف) شورایعالی

ب) رئیس مرکز

ماده 4- اعضای شورایعالی:

اعضای شورایعالی مرکز عبارتند از:
1- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
2- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
3- رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان
4- سه نفر از اعضای هیات علمی مرکز به پیشنهاد رئیس مرکز و تائید رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

ماده 5- وظایف شورایعالی:

وظایف شورایعالی مرکز به شرح زیر می‌باشد:
1- تصویب خط مشی پژوهشی مرکز
2- تصویب طرح‌های همکاری با سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج از کشور و سازمان‌های بین‌المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
3- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت‌های مرکز
4- بررسی و تصویب و بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی
5- تصویب دستورالعمل‌های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعمل‌های اجرائی مرکز تحقیقات
6- پیشنهاد ساختار و تشکیلات مرکز‌

تبصره: مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاست‌ها و خط مشی‌ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

ماده 6:

رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر سه سال یکبار منصوب می‌گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده 7:

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرائی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی برای اجرای وظایف و امور محوله اقدام می‌نماید.

ماده 8- اعضای مرکز:

مرکز دارای دو نوع عضو به شرح زیر است:
الف) اعضاء پیوسته: که اعضای هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.
ب) اعضاء وابسته: که اعضای هیات علمی سایر گروه‌های دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی هستند.

ماده 9- منابع مالی مرکز:

الف) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی
ب) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
ج) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

ماده 10- درخواست انحلال:

درخواست انحلال مرکز یا تغییر و تجدید نظر در اساسنامه با درخواست رئیس مرکز و تائید رئیس انجمن و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی و تصویب شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام خواهد شد.

با توجه به مصوبه دویست و هشتاد و دومین جلسه مورخ 1400/03/03 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، این اساسنامه در 10 ماده و دو تبصره به تصویب رسید.
بدیهی است درصورتیکه طبق ضوابط آیین‌نامه تاسیس و نظارت بر واحدهای تحقیقاتی غیر دولتی مصوب دویست و چهل و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مورخ 1393/12/16، مرکز مذکور در مهلت پیش‌بینی شده موفق به اخذ موافقت نهایی نگردید، این اساسنامه بلااثر خواهد شد.

امضا

دکتر سعید نمکی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی