رسالت (Mission)

متاسفانه علیرغم همه تلاش‌های انجام شده، کمتر از یک سوم موارد مرگ مغزی در کشور به اهدای عضو می‌رسند و این در حالیست که از بیش از 25000 بیمار نیازمند پیوند اعضا در کشور، روزانه 7 تا 10 نفر به دلیل عدم دریافت به موقع عضو مناسب پیوندی، از دست می‌روند. در حال حاضر فرآیند فراهم‌آوری اعضا (اعم از تشخیص و مراقبت افراد مرگ مغزی و روش‌های رویارویی با خانواده‌های آنها) و نگهداری از عضو تا زمان پیوند و نیز مراقبت از بیماران دریافت‌کننده عضو، همگی دانشی جهانی بوده که برای حصول نتیجه مناسب باید توسط مجریان این امر آموخته و با توجه به نیازهای جوامع بشری و پیشرفت علم به‌روزرسانی شود. هر روزه روش و راهکارهای جدیدی برای ارتقای فرآیند اهدای عضو و پیوند در جهان ابداع می‌شود که ظهور و دستیابی به این روش‌های نوین مستلزم انجام تحقیقات در این عرصه می‌باشد.
تحقیق و توسعه نیاز اصلی برای حرکت مستمر دستگاه‌ها و ساختارهای مولد خدمات، دانش و فناوری است. ارزیابی شرایط بیرونی و درونی، ایجاد دانش نوین، حمایت از خلاقیت نیروهای درونی، یافتن منابع تازه، الگوسازی و مواردی از این دست از مسئولیت اصلی واحدهای تحقیق و توسعه است.
این مرکز در تلاش خواهد بود تا با در نظر گرفتن رویکردهای جهانی و در اولویت قرار دادن مشکلات کشور در حوزه اهدای عضو، با تحقیق و پژوهش و استفاده از پتانسیل‌های داخلی، هم از لحاظ فرهنگی و هم از منظر تخصصی گامی موثر در ارتقای سطح کمی و کیفی اهدای عضو کشور برداشته تا بذر امیدی دوباره در دل‌های بیماران نیازمند پیوند، کاشته شود.

دورنما (Vision)

مرکز تحقیقات اهدای عضو در تلاش است تا با به کارگیری به‌روزترین روش‌ها در این فرآیند و ابداع روش‌های نوین با توجه به نیازها کشور و بومی‌سازی روش‌های استاندارد جهانی به اهداف زیر نائل گردد:
1. قرار گرفتن در بین رتبه‌های برتر شناسایی و مراقبت از افراد مرگ مغزی در جهان
2. افزایش سالانه‌ی نرخ رضایت به اهدای عضو
3. قرار گرفتن در بین رتبه‌های برتر مراقبت از اعضای قابل پیوند و پیوند موفق در جهان
4. قرار گرفتن در بین رتبه‌های برتر در زمینه بالا بردن نرخ بقای بیماران دریافت‌کننده عضو و حفظ کیفیت اعضا
5. ابداع و اجرای روش‌های نوین آموزشی بین‌المللی به منظور تسهیل فرآیند فرآهم‌آوری اعضا
6. انجام پژوهش‌های کاربردی در حوزه اهدای عضو و روش‌های مراقبتی و ارائه راهکارهای توین در دنیا
7. آگاهی حداکثری عموم جامعه و فرهنگ‌سازی
8. کاهش محسوس بیماران نیازمند به پیوند اعضا در لیست انتظار و ارتقای سلامت آنها