سایر طرح‌ها

مرور نظام مند موانع اهدای عضو و پیشنهاد مداخلات جهت افزایش نرخ اهدای عضو در ایران

پيوند عضو آخرين راه براي ادامه زندگی بسياري از افراد جامعه میباشد. در واقع پيوند عضو به عنوان درمان انتخابی براي بيمارانی که در مرحله آخر اختلال عضوي میباشند در
ادامه مطلب »