25 نوامبر
8:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ ژاپن، کیوتو

Transplantation Science Symposium in Asian Regional Meeting

24 می
8:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ Turkey, Istanbul

Turkey MESOT2023 Congress

18 اکتبر
12:00 ق.ظ - 12:00 ق.ظ America, Las Vegas

ISODP 2023 Congress

17 اکتبر
8:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ South Korea, Seoul

South Korea AWT2022 Congress

11 سپتامبر
8:00 ق.ظ - 2:00 ب.ظ Argentina, Buenos Aires

Argentina TTS2022 Congress